Анатема

Т. е. проклятие, значи нещо сложено настрана, отделено, обречено. Тази дума може би основно означава непременно, невъзвратимо и съвършено отделяне или отчуждаване на един човек от обществото на верните, или от числото на живите, или обричането на някой човек, животно, град или друго нещо, да се изкорени, да се изтреби, да се изгори, и да се унищожи окончателно – Лев. 27гл. По този начин Ерихон – И.Н. 6:17-21, и Ахан били прокълнати – И.Н. 7гл.
Друг вид анатема, изразена по един особен начин, се представя в 1Кор. 16:22 – ”Който не люби Господа Исуса Христа да бъде анатема, маран-ата”. Последните две думи маран-ата, са две сирийски думи и означават “Господ иде”, т. е. Господ непременно ще дойде и ще изпълни това проклятие, чрез осъждението на онези, които не го любят.