Андрей

Брат на Петър; един от дванадесетте апостоли; родом от Витсаида – Йн. 1:40,44. Той бил ученик на Йоан Кръстител и го проумя когато нарече Исус, Агнец Божий; и от апостолите той е първия последовател на Исус – Йн. 1:35-40, и пръв повярвал, че Исус е Месия. Виж Як. 4:8. По късно е повикан да бъде апостол, на брега на Галилейското езеро – Мт. 4:18, и от тогава последва Христос окончателно – Мк. 13:3; Йн. 6:8, 12:22. За по-нататъшната му история не се знае нищо, обаче е вероятно, че след като е проповядвал евангелието в Гърция, а може би и в Тракия, и в Скития, е бил разпънат на кръст в Патра, в Ахаия на един кръст от особен вид (като буквата Х), който по принцип е известен под името “Св. Андреев кръст”.