Анхус

Цар на Гет (Филистимски град), в който Давид два пъти избяга от Саул, за да се спаси. При първият случай, като бил познат от служителите на царя, и като си мислел, че живота му е в опасност, той се престорил на луд и чрез това средство се спасява – 1Цар. 21:10. След няколко години се върнал с един полк от 600 души, и е посрещнат добре от Анхус, който го считал за неприятел на Саул и на Израел. Анхус му дава Сиклаг за място, където да пребивава. Той очаквал неговата помощ в боя с Израил, но като бил убеден от служителите си, че се е лъгал в онова което си е мислел за него, той го съпровожда назад в Сиклаг – 1Цар. 27-29гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.