Антихрист

Означава противник на Христос. В този смисъл Йоан казва, че е имало още в неговото време много антихристи, които имали антихристов дух, сир. неверници, еретици и гонители – 1Йн. 2:18, 4:3. Те се познавали по това, че отричали Отца и Сина, а също отричали и Христовото идване в плът – 1Йн. 2:22, 4:3. Явно е, че апостолите и първите християни, са очаквали някой голям антихрист, който ще предшествува второто идване на нашия Господ, и когото Павел нарича: “Човекът на греха, син на погибелта” – 2Сол. 2:3. Йоан се основава на този стих в 1Йн. 2:18. Някои добри тълкуватели са на мнение, че антихрист означава една група хора, която се подновява от време на време, с цел да се противи на Христос, която Той ще погуби – Отк. 11,13,17гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.