Антиохия

Името на два града споменати в Новия Завет.

I. Първият разположен при река Оронт (на 20 мили от устието и), и бил столица на цяла Сирия. Основан от Селевкий Никатор и наречен от него по името на баща му Антиох. Този град се слави от Цицерон като богат и образователен център. Той е считан като третия град в Римската държава. Намирал се между много гори и малки потоци, на едно много красиво място. Понеже се намирал по средата на пътя между Александрия и Цариград е бил много важен за търговията. Антиохия е била още и голямо прибежище за евреите, а след това и за християните, които са призовани и насърчени от Селевкий Никатор, да се заселят в него. Отличителното име Християни е дадено на Христовите последователи за пръв път тук – Д.А. 11:19,26, 13:1; Гал. 2:11. Римските императори Веспасиян и Тит, са много благосклонни към този град и по-късно той се прочува поради своята красота, и с порочността си. Малко градове са претърпели по-големи бедствия от него. Много пъти той е бил почти изцяло разрушаван от земетресения, едно от които през 1822г. погубило четвърт от населението му, което тогава наброявало около 20 000 души. Сега този град се нарича Антакия.

II. Друг град, който също е основан от Селевкий Никатор и наречен Антиохия Писидийска; той е присъединен към тази област въпреки, че се е намирал във Фригия – Д.А. 13:14, 14:19,21; 2Тим. 3:11.