Антипатрида

Името на един град в Палестина, който бил разположен на 7 или 8 мили от приморието в едно плодоносно и добре напоено поле между Кесария и Ерусалим върху местонаходището на предишния град Кафар – Саба. Основан от Ирод Велики и наречен Антипатрида в чест на баща му Антипатър. Това място е посетено от Павел – Д.А. 23:31. На местоположението му сега се намира едно арабско село наречено Кефр-Саба.