Антипатрида

Името на един град в Палестина, който бил разположен на 7 или 8 мили от приморието в едно плодоносно и добре напоено поле между Кесария и Ерусалим върху местонаходището на предишния град Кафар – Саба. Основан от Ирод Велики и наречен Антипатрида в чест на баща му Антипатър. Това място е посетено от Павел – Д.А. 23:31. На местоположението му сега се намира едно арабско село наречено Кефр-Саба.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.