Антония

Крепост на изток от Ерусалим, на север от храма свързана с проход. Тя имала по един стълб на всеки ъгъл и била отделена с високи стени и окопи. Построена отново от Ирод Велики и наречена по името на Марк Антоний. Йосиф (историкът) често говори за нея. Тя е “крепостта”, от която войните слезли в храма, за да избавят Павел от евреите, и от нейните стъпала той говори на народа – Д.А. 21:31-40.