Антония

Крепост на изток от Ерусалим, на север от храма свързана с проход. Тя имала по един стълб на всеки ъгъл и била отделена с високи стени и окопи. Построена отново от Ирод Велики и наречена по името на Марк Антоний. Йосиф (историкът) често говори за нея. Тя е “крепостта”, от която войните слезли в храма, за да избавят Павел от евреите, и от нейните стъпала той говори на народа – Д.А. 21:31-40.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.