Аод

Племенник на Вениамин, който избавил израилтяните от моавците. Той убива Еглон (Моавския цар), и след това събира войска, с която разбива и народа му. Той съди Израил справедливо в продължение на много години – Съд. 3:12-31, 4:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.