Аод

Племенник на Вениамин, който избавил израилтяните от моавците. Той убива Еглон (Моавския цар), и след това събира войска, с която разбива и народа му. Той съди Израил справедливо в продължение на много години – Съд. 3:12-31, 4:1.