Апиево тържище

Малък град с пазар, основан от Апий Клавдий на големия път, който направил от Рим за Капуа. Месторазположението му вероятно е било на разстояние 40 мили от Рим на бреговете на Понтийските блата, където се намират останките от един стар град. “Трите кръчми” е село на разстояние около 10 мили от Рим – Д.А. 28:15.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.