Апиево тържище

Малък град с пазар, основан от Апий Клавдий на големия път, който направил от Рим за Капуа. Месторазположението му вероятно е било на разстояние 40 мили от Рим на бреговете на Понтийските блата, където се намират останките от един стар град. “Трите кръчми” е село на разстояние около 10 мили от Рим – Д.А. 28:15.