Аполос

Евреин от Александрия; учен и красноречив човек, който чрез Писанията и проповядването на Йоан Кръстител станал християнин. Посетил Ефес около 54г. след Р.Х., и провъзгласил вярата си в Христос; след това е обучен по-пълно в евангелската истина. Като си заминал от там за Ахайя, проповядва с голяма сила и успех, особено между евреите – Д.А. 18:24-28. В Коринт за известно време престой “напои” това, което Павел е бил насадил – Д.А. 19:1; 1Кор. 3:6. Неговият характер прилича на този на Павел, и двамата са еднакво наскърбени от раздорите на коринтяните, и поради личните пристрастия, които отдалечили мнозина от Христа – 1Кор. 3:4-22, 16:12. Тези двама работници си помагали до край в служението на Христос – Тит 3:13. Йероним е на мнение, че Аполос след това се върнал в Коринт от Крит.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.