Ар

Наречен още Рава, столицата на Моав – Чис. 21:28; Вт. 2гл.; Ис. 15:1. Местоположението му и досега наричано Рава, се намира върху един хълм на около 15 мили източно от Мъртво море, и на юг от Арнон, разположен между него и Кир Моавски.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.