Ар

Наречен още Рава, столицата на Моав – Чис. 21:28; Вт. 2гл.; Ис. 15:1. Местоположението му и досега наричано Рава, се намира върху един хълм на около 15 мили източно от Мъртво море, и на юг от Арнон, разположен между него и Кир Моавски.