Арад

Ханаански град в най-южната част на Юдея, чийто жители се вдигнали на бой срещу евреите когато последните се опитали да влязат в обетованата земя през Кадис – Чис. 21:1. След това той бил превзет – И.Н. 19:41, 12:14; Съд. 1:16. Робинсон намерил местоположението му върху един хълм на около 15мили на юг от Хеврон.