Арарат

Името на една област в средата на Армения между реката Аракс и езерата Ван и Урмия – 4Цар. 19:37; Ис. 37:38, и понякога се употребява, за да обозначи цялата страна – Ер. 51:27. Върху планината Арарат, заседна Ноевият ковчег – Бит. 8:4. Един американски изследовател, който посетил тази планина през 1831г., я описва по следния начин: “Минахме близо до полите на тази велика планина, която се нарича от арменците Масис, а от европейците Арарат. Тя се състои от два върха, единия от които е много по-висок от другия, съединена е с верига от планини, които се простират на северозапад. От Нахчеван, на разстояние най-малко 100 мили на югоизток се вижда като един безкраен самотен конус, който се издига от долината Аракс. За височината и се казва, че е 16 000 крака. Вечните снегове на нейния връх понякога причиняват огромни лавини, които понякога падат надолу с шум подобен на земетресение. Когато я видяхме тя бе побеляла от сняг до самото си подножие. И навярно нито между Араратските или Арменските планини, нито между които и да били други планини, които съм виждал има по-достойна по величието си за да приеме Ноевият ковчег”.
Планината Арарат бе посетена през 1829 от друг изследовател, който след много опити достигнал до върха и, който е висок повече от 17 200 крака над морското равнище. В нея има следи от вулканично действие, и през 1840 е разтресена от едно злощастно земетресение.