Арета

Името на много царе в Северозападна Арабия. Единственият, за когото се споменава в Писанието оженил дъщеря си за Ирод Антипа, но понеже тя била напусната от Ирод, Арета повдигнал бой против него и разбил войската му. Вследствие на това, император Тиверий заповядал на Вителий (тогавашният сирийски проконсул), да плени Арабския цар и да го докара жив или мъртъв в Рим. Но докато Вителий се приготвял за боя, на него му било известено за смъртта на Тиверий (37г. след Р.Х.). След това той веднага върнал назад войските си, разпуснал ги в зимните жилища и напуснал областта. Арета се възползувал от този случай, нападнал и завладял Дамаск, върху който определил един управител или областен началник, който през 39г. чрез насърчение от евреите се опитал да затвори Павел в тъмница – 2Кор. 11:32. Сравни Д.А. 9:24,25.