Арфаксад

Син на Сим. Роден две години след потопа – Бит. 10:22; 11:10. Седем рода го последваха преди Авраам; обаче той живя до периода след преселването на Авраам в Обетованата земя и освобождението на Лот от четиримата царе. Умрял в 1908г. преди Р.Х., на възраст 438 години.