Аргов

Град във Васан в наследието на Манасиевото племе на изток от Йордан, както и страната около него. Тази последната била много плодоносна и обединявала 60 града заобиколени със стени, които били превзети от Яир синът на Манасия, и наречени по неговото име – Вт. 3:4,13,14; 3Цар. 4:13.