Архангел

Тази дума е употребена само два пъти в Библията – 1Сол. 4:16 и Юда 9ст. В последния стих, тя се отдава на Михаил, който в Данаил – Дан. 10:13,21; 12:1, се казва, че е имал особена грижа към Еврейския народ и в Откровение – Отк. 12:7-9, като предводител на ангелска войска. Чинът и службата, които се отдават на Михаил са превъзнесени до такава степен, че мнозина мислят, че под това име трябва да се разбира Месия.