Архип

Поздравен от Павел като негов “сподвижник” – Ф-м 2ст., и приел наставления от него да извърши службата си в Колос – Кол. 4:17.