Ариил (Божий лъв)

Един от по-видните приятели на Ездра – Езд. 8:16. Тази дума се употребява в 2Цар. 23:20; 1Лет. 11:22, като едно описание или може би като име на двама моавци, които приличали много на лъв. В друг смисъл Езекил я отдава на Божия олтар където думата Ариил е преведена жертвеник – Ез. 43:15, а Исая я отдава на Ерусалим, като огнище върху което Божиите неприятели ще бъдат изгорени – Ис. 29:1,2,7. Виж още Бит. 49:9.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.