Аристарх

Солунянин; верен сътрудник на Павел – Д.А. 20:4, 27:2; Ф-м 24ст. Животът му бил в опасност по време на метежа в Ефес, подбуден от златарите – Д.А. 19:29, но като избягал от там той продължил да дружи с Павел и бил затворен с него в Рим – Кол. 4:10.