Армагедон (планина на Магедон)

Място споменато в Откровение на Йоан – Отк. 16:16. Магедон е град в подножието на планината Кармил, който е бил място на много кръвопролития. От това място, което в горния стих се нарича Армагедон, Бог ще събере своите неприятели, за да ги погуби.