Армагедон (планина на Магедон)

Място споменато в Откровение на Йоан – Отк. 16:16. Магедон е град в подножието на планината Кармил, който е бил място на много кръвопролития. От това място, което в горния стих се нарича Армагедон, Бог ще събере своите неприятели, за да ги погуби.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.