Арнон

Река, която извира от планините на изток от Мъртво море, в което се и влива. Тя се нарича Моджеб, и в старо време е разделяла земите на моавците от земите на амонците, аморейците и рувимците – Чис. 21:13; И.Н. 13:16. Тя тече през един дълбок дол със същото име. Един изследовател, като пристигнал до развалините на Ароир, които се намират при края на стръмнината, покрай която тече Арнон, казва: “Оттук една пътека води надолу към реката. Изгледът, който Моджеб представя е много забележителен. От тесният дол, през който тече реката, стръмните брегове се издигат до една голяма височина, така че когато се гледа отгоре дола се вижда като една дълбока бездна, образувала се от някое ужасно земетресение, в която се вижда, че е невъзможно да се слезе до дъното. Разстоянието от края на едната стръмнина до края на противоположната е около две мили.”
През лятото реката почти пресъхва, но в дъждовните периоди, тя е много пълноводна.