Арод

Един извор при Езраел в планината Гелвуе – Съд. 7:1; 2Цар. 23:25.