Ароир

I. Един стар град на северната страна на Арнон, в южната граница на Рувимовото племе – Вт. 2:36, 4:48; И.Н. 13:9. Той бил във владение на аморейците – И.Н. 12:2, но след това пада в ръцете на моавците – Ер. 48:19. Виж Арнон.

II. Град в земята на Гадовото племе, вероятно на изток от Рава-Амон (И.Н. 13:25), и може да е бил в близост до потока Явок – 2Цар. 24:5. Той се споменава в Съд. 11:33.

III. Юдов град, на който Давид изпратил подаръци – 1Цар. 30:28; 1Лет. 11:44. Останки от него са намерени на около 16 мили югозападно от Хеврон.