Аросет

Наречен още и Аросет езически. Град на север от Ханаан, където пребивавал военачалника Сисар – Съд. 1:2,13,16. Развалините на този град се намират сега на един висок хълм при реката Кисон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.