Аросет

Наречен още и Аросет езически. Град на север от Ханаан, където пребивавал военачалника Сисар – Съд. 1:2,13,16. Развалините на този град се намират сега на един висок хълм при реката Кисон.