Артема или Артем

Сътрудник на Павел – Тит 3:12. Старо предание казва, че той по-късно става епископ в Листра.