Артемида или Диана

Прочута богиня в Пантеона на римляните и на гърците, и едно от техните дванадесет върховни божества. На небето се именувала Луна (месец), а на земята Диана. Древните хора са изобразявали тази богиня с полумесец на главата, с лък в ръка, и облечена в ловджийски дрехи, защото вярвали, че тя е владетелка на горите и лова. За Дяна са казвали, че е дъщеря на Юпитер от Латона и сестра-близначка на Аполон. Ефеската Артемида, подобно на Сидонската богиня Астарта е прославяна от поклонниците си с нечисти обреди и вълшебни тайнства – Д.А. 19:19. Нейният образ, за който преданието казва, че Юпитер го спуснал от небето вероятно е бил дървен, остър в основата си пън с женски гърди изваяни по него и покрити с множество съсци; с корона на главата и ръце подпрени на два жезъла. Това изображение се е запазило от най-древни времена, и хората гледали на него със страхопочитание.

Храмът на тази богиня е бил славата на Ефес. Висок 425 крака, 220 широк, със 127 стъпала от бял мрамор, от които всеки 60 крака висок. Строен в продължение на 220 години. Съкровищата му били неизброими. Той е бил едно от седемте чудеса на света. В същата година, когато се ражда Александър Велики (356г. преди Р.Х.), някой си Ирострат, за да обезсмърти името си изгорил храма до основи, но той е съграден отново по-красив и пищен от първото си състояние. Онези “сребърни храмчета на Артемида”, които Димитри и другите златари са правели, може би са били малки храмчета за домашна употреба, и за продан на пътници и посетители. Старите Ефески монети изобразяват храма и статуята на Артемида с гръцки надпис който означава, “На ефесяните” – Д.А. 19:28,34,35.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.