Арукейци

Потомци на Ханаан, от Сидонския род, който насели един град наречен Арка, при северозападното подножие на планината Ливан – Бит. 10:17; 1Лет. 1:15. Развалините на Арка били открити от Бурхард и други около на 14 мили североизточно от Триполис.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.