Арвад

Финикийски град, върху едно канаристо островче при устието на река Елевтер, на 22 мили северно от Триполис. Сега се нарича Руад, и представлява само една развалина. Арвадците владели и близкото приморие. Те са потомци на Ханаан – Бит. 10:18; 1Лет 1:16, и били добри мореплаватели – Ез. 27:8,11.