Арвад

Финикийски град, върху едно канаристо островче при устието на река Елевтер, на 22 мили северно от Триполис. Сега се нарича Руад, и представлява само една развалина. Арвадците владели и близкото приморие. Те са потомци на Ханаан – Бит. 10:18; 1Лет 1:16, и били добри мореплаватели – Ез. 27:8,11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.