Аса

Третият цар на Юда след Соломон. Син и наследник на Авия – 3Цар. 15:8. Възцарил се през 956г. преди Р.Х., и царувал 41години в Ерусалим. Първите години на царуването му били в мир и благоденствие. Аса отново възстанови чистотата на евреите в обходата им пред Бога, изгони онези, които обезчестявали себе си в чест на лъжливите си богове, очисти Ерусалим от срамните обичаи в поклонението на идолите и лиши майка си от службата и достойнството и като царица, защото тя въздигна един идол на Астарта. В единадесетата година от царуването, Бог му даде победа над голямата войска на Етиопеца Зара; и пророк Азария го насърчи да продължи делото си на промяна. Въпреки всичко това, когато Вааса, Израилевия цар се възпротиви на това дело, той потърси помощ не от Бога, а от езическа Сирия. В последните години на животът му се разболели неговите крака и Писанието го укорява, че в болестта си не потърсил Господа за помощ, а лекарите – 2Лет. 16:12. Въпреки всички тези провали, царуването му като цяло е едно от най-благополучните в историята на Юда, и Библията многократно препоръчва благочестието му като един добър пример – 3Цар. 22:43; 2Лет. 20:32, 21:12. Погребан с особено великолепие. Между Аса и Вааса е имало вражда и борба през целия им живот, също както между Ровоам и Израил – 3Цар. 15:6,16.