Асаф (събирач)

I. Знаменит певец и свирач по времето на Давид, и един от водачите на музиката в храма – 1Лет. 16:5, 25:1,2. Тази служба е наследствена в неговия род – Неем. 7:44, 11:22. Той се нарича още и гледач в 2Лет. 29:30. Неговото име се среща в заглавието на 12 Псалома (50, 7383). Виж Музика.

II. Летописец на цар Езекия – 4Цар. 18:18; Ис. 36:3.

III. Пазач на царското бранище при управлението на Артаксеркс – Неем. 2:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.