Асаил

Син на Давидовата сестра Саруя, и брат на Йоав. Един от тридесетте смели войни на Давид. Тичал много бързо. Убит от Авенир в боя при Гаваон – 2Цар. 2:18,23.