Асар-адар (село на величие)

Чис. 34:4; И.Н. 15:3.
Адар, на запад от Кадис-варни и върху един рат между Ханаан и пустинята. Днес Аин-ел-Кудей-рат.