Асар-суал (село или ограда на чакалите)

Град в южна Юда. Даден за наследие на Симеон – И.Н. 15:28, 19:3; 1Лет. 4:28; отново населен след плена – Неем. 11:27. Повечето археолози смятат, че е заемал мястото на днешния Савее между Вирсавее и Молада. Развалините му са на една висока скала; една стена огражда това място и оправдава името му Асар (ограда).