Асар-суал (село или ограда на чакалите)

Град в южна Юда. Даден за наследие на Симеон – И.Н. 15:28, 19:3; 1Лет. 4:28; отново населен след плена – Неем. 11:27. Повечето археолози смятат, че е заемал мястото на днешния Савее между Вирсавее и Молада. Развалините му са на една висока скала; една стена огражда това място и оправдава името му Асар (ограда).

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.