Асаренан

Краят на Обетованата земя – Чис. 34:9,10; Ез. 47:17, 48:1. Някои мислят, че това е мястото Курветеин, на 60 мили на изток от Дамаск, където се намират големи кладенци, изпочупени стълбове и други развалини. Други казват, че е Айун-ед-Дара, кладенец в подножието на средната верига на Срещу-Ливанските планини.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.