Асарсуса (село на коне)

Симеонов град в южния предел на Юда – И.Н. 19:5; 1Лет. 4:31.