Асенафар

Когото Ездра нарича “велик и славен”, и под заповедта на когото владенията на десетте племена се населиха от преселниците доведени оттатък реката Ефрат – 4Цар. 17:24; Езд. 4:10. Някои смятат, че той е същият Есарадон, а други Салманасар. Вероятно не е бил цар, а министър назначен от Асирийския цар за тази служба.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.