Асенафар

Когото Ездра нарича “велик и славен”, и под заповедта на когото владенията на десетте племена се населиха от преселниците доведени оттатък реката Ефрат – 4Цар. 17:24; Езд. 4:10. Някои смятат, че той е същият Есарадон, а други Салманасар. Вероятно не е бил цар, а министър назначен от Асирийския цар за тази служба.