Асенейци

Ханаанско племе, което вероятно е обитавало местата близо до Ливанските планини – Бит. 10:17; 1Лет. 1:15.