Асенета

Дъщеря на Потифер – Илиополският жрец или княз. Дадена от Фараона на Йосиф за жена, за да увеличи честта и силата на големия му сан. Майка на Ефрем и Манасий – Бит. 41:45, 46:20.