Ашера

Името на Финикийска богиня, която се предполага, че е била или богинята – Фортуна (богиня на щастието), тъй като името и идва от думата ашер (щастлив), или това е същата Астарта. Виж Астарта. Името често се използва в мн. ч. и показва различните образи на Ашера или различните видове, които е приемала на различните места. Ашера и Астарта се споменават във връзка с Ваал – Съд. 3:7, 6:25; 3Цар. 18:18,19. Сравни Съд. 2:13, 10:6. Виж Ваал. Нечестивият цар Манасий, поставил образ на Ашера в Ерусалимския храм – 4Цар. 21:7, който образ благочестивия му внук Йосия премахнал – 4Цар. 23:6.
Образите на Ашера били дървени. Ето защо в Съд. 6:25,30; 4Цар. 23:14 се среща думата изсече.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.