Асима

Божество почитано от Ематските мъже, които били заселени в Самария – 4Цар. 17:30.