Асирия

Знаменита земя и държава, която е взела името си от Асур (втория син на Симеон), които се заселил в нея – Бит. 10:22. В Библията името Асирия, се употребява с три различни значения:

I. Асирия древна и собствена, се е намирала на изток от Тигър между Армения, Сусиана и Мидия. Изглежда, че е заемала шестте области споменати от Птоломей. Днес тази територия представлява Кюрдистан и Мосулския пашалък. Ниневия (столицата й), била разположена в най-плодоносната от тези области. Думата Асирия в най-тесен смисъл, е означавала по него време само тази област.

II. В по-общ смисъл Асирия обозначава Асирийското царство, което е включвало Вавилония и Месопотамия, до Ефрат. Затова Исая употребява името на тази река, като, че ли иска да представи тази държава – Ис. 7:20, 8:7.

III. След опустошаването на Асирийската държава, името продължавало да се дава на онези земи, които били под нейното владение, а именно на Вавилония – 4Цар. 23:29; Ер. 2:18, и на Персия – Езд. 6:22, където Дарий е наречен Асирийски цар.

Древната история на Асирия е много неясна. Обаче от свещената история знаем, че тя е била силна държава. Израел е подчинен на един от нейните царе по времето на съдиите, и през царуването на царете му той се е страхувал непрекъснато от Асирийската мощ. Фул, Асирийския цар нападна Израил през царуването на Манаим. Теглат-феласар помогна на Ахаз против една съюзна войска събрана от Сирия и от 10те племена. Салманасар нападна Израил, победи Осия и го принуди да му плаща годишен данък. Осия, като искал да отхвърли робството, се опита да сключи съюз с Египет и отказал да плати данъка. Когато било известено на Израилския княз за това тайно намерение, Салманасар пак нападнал Израил и подчини Самария, окова царя и в окови и пресели жителите и в Мидия, и с това унищожи отделното царство на 10те племена. Трите племена заселени на изток от Йордан били вече заведени в Мидия от Теглат-феласар, когато той опустошил Израил, за да избави Ахаз и Юдиното царство. Сеннахирим, Асирийският цар дошъл в Юда със силна войска по времето на царуването на Езекия, но бил чудесно поразен. Есарадон – неговия син и наследник опустошил Юда по времето на Манасия и отвел победения владетел окован във вериги във Вавилон. След това Асирийската държава отслабнала за кратко време и последният и цар бил изнеженият Сарданапал – Чис. 24:22. Столицата и била една от най-прочутите в източният свят. Виж Ниневия. Накрая царството паднало в ръцете на мидяните, които го разделили с вавилонците.