Асирот

Едно място, на което израилтяните разпънали шатрите си, на разстояние пет дни път от Синайската планина – Чис. 11:35. Там останали повече от една седмица – Чис. 12гл., после отишли и разположили стан в пустинята Фаран, близо до Ханаанските предели – Чис. 12:16, 13:26; Вт. 1:19-21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.