Асирот

Едно място, на което израилтяните разпънали шатрите си, на разстояние пет дни път от Синайската планина – Чис. 11:35. Там останали повече от една седмица – Чис. 12гл., после отишли и разположили стан в пустинята Фаран, близо до Ханаанските предели – Чис. 12:16, 13:26; Вт. 1:19-21.