Асис

Един проход, близо до Енгади, през който моавците и амонците възлязоха към бреговете на Мъртво море – 2Лет. 20:16. Още арабите минавали през този път.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.