Асис

Един проход, близо до Енгади, през който моавците и амонците възлязоха към бреговете на Мъртво море – 2Лет. 20:16. Още арабите минавали през този път.