Аскалон

Град в земята на филистимците, между Азот и Газа, на брега на Средиземно море. След смъртта на Исус Навиев, племето на Юда превзело Аскалон, но по-късно този град станал едно от 5те воеводства принадлежащи на филистимците – Съд. 1:18; 1Цар. 6:17. Един историк описва настоящето му състояние така: “Аскалон бе една от най-могъщите области на филистимците, но сега няма нито един жител отвъд стените му, и пророчеството на Захария е изпълнено: “Царя ще погине от Газа и Аскалон няма да се насели” – Зах. 9:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.