Асор

I. Главен град на север в Ханаан, в който цар Явин със съюзната си войска бил победен от Исус Навиев – И.Н. 11:1-13. Асор пак се въздигнал и до едно определено време управителите му угнетявали израилтяните, но след това бил покорен от Варак, укрепил се при Соломон, и останал под властта на Израил до нашествието на Теглат-Феласар – И.Н. 19:36; Съд. 4:2; 3Цар. 9:15; 4Цар. 15:29. Асор не бил много далече от езерото Мером.

II. Област в Арабия, която била опустошена от Навуходоносор – Ер. 49:28-33. Тази област сега е неизвестна.

III. Градове на Юдиното и Вениаминовото потомство – И.Н. 15:23; Неем. 11:13.