Аспид (евр. Петен)

Вид змия, чиято отрова действа толкова бързо, че предизвиква смърт за няколко минути, без да може да бъде спасен ухапания. За нея се казва, че е много малка – не повече от една стъпка. Споменава се често от древните писатели, по неопределен начин, защото е невъзможно да се докаже точно какъв е бил видът и. За нея се споменава във Вт. 32:33; Йов 20:14,16; Пс. 58:4, 91:13; Ис. 11:8; Рим. 3:13. Един пътешественик казва, че пустинята на юг от Юда, изобилва и до днес с аспиди и други змии.

Видът змия, споменат в Бит. 49:17 под името аспида – Евр Шефифон, вероятно е рогатата змия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.