Астарот-карнаим (двурогата Астарта)

Бит. 14:5
Или просто Астарот – Вт. 1:4. Град на Ог, царя на Васан, зад Йордан. Това име идва от богинята Астарта, жена украсена с полумесец или рога. Той бил в пределите на Манасиевото племе – И.Н. 13:31, и бил град на Левитите – 1Лет. 6:71. Още се наричал Веестера – И.Н. 21:27.