Астин

Персийска царица, която бе напусната от мъжа си Асуир (Ксеркс), защото отказала да се покаже разбулена пред пируващите – Ест. 1гл.