Атад

Ханаанец, на чието гумно бил оплакан Яков при смъртта му, когато го носели от Египет за Хеврон – Бит. 50:10,11. Виж Авел-мисраим.